Gebruikerslogin

Clubgeschiedenis

Het ontstaan, de stichters, de geschiedenis...

Op initiatief van John De Cort en Donald Foubert werd er eind 1991 besloten om samen met een achttal andere leden duikschool Sepia te verlaten om een nieuwe duikclub en vriendenkring te vormen.
Tijdens een eerste vergadering op 27 december 1991 werd dan ook een naam gekozen voor de nieuwe club nl. Duikclub De Buddy's vzw. Tevens werden de eerste statuten opgesteld en een bestuur verkozen nl.

- Donald Foubert : Voorzitter
- John De Cort : Gedel. bestuurder
- Jan Heyrick : Secretaris
- John Steurs : Penningmeester

De start van de Buddy's was zeker niet gemakkelijk. Het duurde namelijk een tweetal maanden vooraleer wij voor onze trainingen gebruik konden maken van het gemeentelijk zwembad en dit dan nog wekelijks op woensdagavond tussen 22h. en 23h., wat zeker geen ideaal uur was.
Het eerste clubhuis was eigenlijk niet meer dan een vervallen krot van max. 10m, zonder stromend water en geen elektriciteit, maar dankzij de goede sfeer in de club hebben wij er toch vele plezante avonden (of moet ik zeggen nachten) doorgebracht.
Als later in het jaar een trainingsuur ter beschikking kwam van 21h30 tot 22h30 op vrijdagavond en met de komst van 2 instructeurs nl. Guy en Jan Haneveir + de erkenning vanwege het VVW van onze club, waren de meeste problemen achter de rug en konden wij beginnen met de uitbouw van onze club.
Het aantal leden nl. 40 op het einde van het eerste duik jaar bewijst dat dit niet zonder succes gebeurde. Ondertussen zijn De Buddy's uitgegroeid tot een duikclub met ongeveer een 60 tal leden, twee trainingsdagen in de week en een pracht van een clublokaal (het 4 e ondertussen) en dit dank zij de inzet van de vele leden en bestuursleden de afgelopen 30 jaar. Rudy Valcke